รายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Share this content.

รายงานพิเศษ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

จากการศึกษาและพัฒนาการปลูก สกัดและผลิต ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางการแพทย์ ตลอดจนประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีสารสำคัญ ในทิศทางที่ทางการแพทย์ต้องการ ตลอดจนพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยเพื่อจดทะเบียนสายพันธุ์ในระดับสากลและก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการปลูกกัญชาระบบเกษตรอินทรีย์ในระบบอุตสาหกรรม เป็นแห่งแรกของอาเซียนและเป็นฐานเรียนรู้แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้มีการวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชาต่อไป เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมทั้งการขออนุญาตและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210123114959434


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved