รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน

Share this content.

รวมรายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน พร้อมวันเวลาให้บริการ และเบอร์สำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียด แต่ละพื้นที่

ก่อนเข้ารับบริการ รบกวนโทรสอบถามรายละเอียดการเข้ารรับบริการก่อนทุกครั้งนะคะ

เกณฑ์การพิจารณาจ่ายยากัญชา ขึ้นกับดุลพินิจทีมแพทย์ประจำคลินิก

ที่มา เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร

https://www.facebook.com/abhaiherb/photos/a.3524823944249320/3524824210915960/?type=


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved