รายแรก ทำสัญญาซื้อ “ใบกัญชา” โนนมาลัยกก.1.5 หมื่น ใช้ปรุงอาหาร

Share this content.

ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารแปรรูป ทำ MOU รับซื้อใบกัญชากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทย โนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ เป็นรายแรก นำไปประกอบอาหารจำหน่าย หวังเพิ่มช่องทางการขาย สร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น กระตุ้นให้คนไทยหันมาปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนใบ ราก ลำต้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอาหาร

วันที่ 22 มีนาคม นายพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารแช่แข็งและแปรรูป ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย บ้านโศกนาก ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

โดยการทำ MOU ในครั้งนี้ ทางบริษัทโคคา โฮลดิ้ง จะรับซื้อใบกัญชาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยทั้ง 7 ครัวเรือน เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสการจำหน่าย ใบ ราก ลำต้นของกัญชา ส่วนที่เหลือจากช่อดอกที่ส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย

เบื้องต้นจะรับซื้อใบกัญชาในราคากิโลกรัมละ 15,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มฯจะต้องส่งใบกัญชาให้กับทางบริษัททุกสัปดาห์ พร้อมกันนี้ทางผู้ประกอบการยังได้สาธิตประกอบอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชาหลากหลายเมนูให้ผู้ที่มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ได้ชมและชิมกันอีกด้วย

นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโนนมาลัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทโคคา โฮลดิ้ง กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใช้กัญชาในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง และปลอดภัยกับผู้บริโภค ถือเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งบริษัทโคคาถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มาทำเอ็มโอยู รับซื้อใบกัญชาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยรายแรก ซึ่งทาง รพ.สต.จะได้แจ้งทาง อย.ได้รับทราบตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั้ง 7 ครัวเรือนคงไม่มีใบกัญชาเพียงพอที่จะส่งให้ทางบริษัท ดังนั้นทาง รพ.สต.ก็จะได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายต่อในแปลงต่อไป เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายใบกัญชา ในส่วนของช่อดอกที่เป็นยาเสพติด จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผลิตยาใช้กับผู้ป่วยในพื้นที่

ด้านนายพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายหลักของทางบริษัทคืออยากจะสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้เสริมและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องการเป็นหน้าต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา ซึ่งทางบริษัทจะนำใบกัญชาไปแปรรูปให้เกิดคุณค่าทางอาหารและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทยังจะได้ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทได้รับซื้อใบกัญชาจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 15,000 บาท ส่วนหลังจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด เพราะทางบริษัทเองก็ยังไม่มั่นใจว่าผู้บริโภคจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการที่นำใบกัญชามาเป็นส่วนผสมในการทำอาหาร เพราะยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ และตอนนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับการทางอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชา แต่คาดหวังว่าจุดเริ่มต้นนี้จะสามารถต่อยอดให้เกษตรกผู้ปลูกมีรายได้เสริมมากขึ้น.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2055363


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved