รุกวิจัยกัญชาเป็นยารักษาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ทั้งนำไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง

Share this content.

จากการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า นโยบายการผลักดันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันได้ขยายบริการไปสู่ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค.2564 มีสถานพยาบาลเอกชนได้รับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 86 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 22 แห่ง และคลินิก 64 แห่ง 

เป้าหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ คือ ให้เป็นยารักษาโรคที่ถูกกฎหมาย ครอบคลุมสิทธิการเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นยารักษาโรคที่ประชาชนเข้าถึงได้ ทั้งกำลังศึกษาเพื่อนำไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มอื่นๆ.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2050960


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved