วิสาหกิจชุมชนห่วง กัญชาล้นตลาด

Share this content.

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ปลูกกัญชาในระบบมาตรฐาน ผ่านมากว่า 1 ปี ชาวบ้านเริ่มไม่ค่อยแน่ใจ ว่าที่ลงทุนไป คุ้มค่าหรือไม่เพราะส่วนที่เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นอกเหนือจากช่อดอก กลับไม่มีตลาดรองรับ คุณยุทธนา อินตะสอน ไปคุยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ จ.สกลนคร พวกเขาบอกว่า กำลังรู้สึกเหมือนถูก “ลอยแพ”


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved