ศรีสะเกษ เปิดงานกัญชาทางการแพทย์ ประชาชนร่วมงานคึกคัก

Share this content.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารสถาบันภาษาศิลปกรรมและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายนพ พงษ์พลาดิศัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ทะนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งระดับกรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้พากันมาออกร้านนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและการแสดงถึงผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากการปลูกกัญชา และนำเอากัญชาไปแปรรูป เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีการแสดงให้เห็นถึงส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ตั้งแต่รากลำต้นและใบว่า จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไรได้บ้าง ขณะเดียวกัน ที่เวทีกลางได้มีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องกัญชาคือ ภญ.วิภา เต็งอภิชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาจารย์สมคิด ดำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ จ.เชียงราย มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านการขออนุญาตปลูกกัญชาและการให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของกัญชา

นายบรรจบ ไชยสาร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนมีความสนใจเรื่องกัญชามาก และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชามาโดยตลอดแล้วเห็นว่า กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะสร้างรายได้ทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปทั่วประเทศ หายจนและหายเจ็บได้ ดังนั้น จึงได้มารับฟังการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนของตนมีสมาชิกอยู่ จำนวน 98 คน ปกติแล้วจะทำไร่ทำนาเป็นหลัก แต่เมื่อมีการเสนอเรื่องการปลูกกัญชาขึ้นมาทำให้ตนและสมาชิกมีความสนใจมากดังนั้นความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ตนจะได้นำออกไปเผยแพร่ให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ต.ทุ่ม ได้รับทราบ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปลูกกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ที่มา:

https://www.matichon.co.th/region/news_3279181


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved