ศุขไสยาศน์ ตำรับกัญชาแผนไทย

Share this content.

? คลินิกกัญชาทางการแพทย์ : ศุขไสยาศน์ ตำรับกัญชาแผนไทย

? ข้อบ่งใช้ : ช่วยนอนหลับ สำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง และ เบื่ออาหาร ช่วยเพิ่มคุณภาพขีวิต

? ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว และมีความประสงค์ต้องการเข้ารับยา สามารถติดต่อสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ คลินิกกัญขากทางการแพทย์ เพื่อทำการคัดกรองก่อนว่าเข้าเกณฑ์รับยาหรือไม่ *ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการนะคะ

? เช็คคลินิกกัญชาใกล้บ้าน สแกนที่ภาพค่ะ

? คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร โทร 037-216164, 085-3912255

ที่มา : เพจสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

https://www.facebook.com/2330780070540184/posts/2821274328157420/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved