สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ขอเชิญ ร่วมรับชม รับฟัง ประเด็น “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไร? ถึงปลอดภัย-ได้ประโยชน์” – Thailand Plus Online

Share this content.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจ ร่วมรับชม รับฟัง และทำข่าวเวทีวิชาการเสนอผลการศึกษาวิจัย ประเด็น “กัญชา-กัญชง ใช้อย่างไร? ถึงปลอดภัย-ได้ประโยชน์”

โดยเป็นการเสนอผลการวิจัยสารสกัด CBD และสารสกัดของกัญชง-กัญชาในอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านการร่วมมือจาก สวรส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน มีประเด็นพูดคุยถึงประเด็นการใช้กัญชง-กัญชาสำหรับอนาคต ที่จะครอบคลุมถึงโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยที่ทำให้เห็นถึงประโยชน์จากกัญชาในอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามประเด็นนี้ได้ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved