สธ. จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 

Share this content.

นายแพทย์ชาติชาย  กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเกือบแสนรายเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยากัญชาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และช่วยสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ  เนื่องจากมีการจัดระบบและพัฒนามาตรฐานตั้งแต่การปลูก การผลิต การสกัด การใช้ และการจัดทำแนวทางการรักษาด้วยยากัญชา ทั้งยาสารสกัดและยาตำรับแพทย์แผนไทย กำหนดไว้ในแผนการจัดบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการรักษา จัดทำเป็นงานวิจัยทางคลินิกทำให้กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจที่จะผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศนายแพทย์ชาติชาย  กล่าวต่อไปว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ดำเนินการในด้านการพัฒนากัญชา กัญชง มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรค ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยากัญชาแผนไทย น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กัญชารักษาโรค ให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุขจะจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์สัญจรต่อเนื่องจนครบ 12 เขตสุขภาพ

การจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ที่จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ ประกอบด้วยการประชุมวิชาการความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน และมหกรรมกัญชา กัญชง โดยจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  องค์การเภสัชกรรม องค์การอาหารและยา คลินิกแผนไทย รพ.พหลพลพยุเสหา   รพ. มะการักษ์  รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน  เครือข่ายภาครัฐ ท้องถิ่น รพ.สต.บ้านดอนชะเอมและวิสาหกิจชุมชนรวมพลคนสร้างงาน ต.ดอนชะเอม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับ รพ.สต. จ.กาญจนบุรี  สร้างงาน สร้างอาชีพ เฟรนไชน์กะเพรากัญชา (โดย กศน.อ.ท่ามะกาและวิสาหกิจชุมชนฯ) รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.ราชบุรี  รพ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  สสจ.เพชรบุรี/รพ.พระจอมเกล้า/รพ.ท่ายาง  กลุ่มงานแพทย์แผนไทย รพ.สมุทรสาคร  รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม  ภาคเอกชนที่ร่วมออกบูธ“ผู้ประกอบการท้องถิ่น”ได้แก่ ศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี กันตพงศ์คลินิกแพทย์แผนไทย  กาชัญชีวกายา  จ.กาญจนบุรี  วิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY  วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ ไอสยาม จ.นครปฐม  มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี  Cha-am Garden Hotel“อาหารกัญชาตำรับชาววังเพชรบุรี&Wellness” คลินิกบูรพาพัฒนะคลินิกการแพทย์แผนไทย จ.สมุทรสาคร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จ.สมุทรสงคราม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   อรสา คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ.สุพรรณบุรี ภาคชุมชนที่ร่วมออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านกะเพรากัญชา  ALICIMONSTER (อาหาร เครื่องดื่ม คุกกี้ จากกัญชา)  The secret garden คาเฟ่กัญชา     Porta café คาเฟ่กัญชา อาหารพื้นบ้าน  ชายิ้มกัญ  รวมทั้งบูธภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญานวดเหยียบเหล็กแดง ภูมิปัญญานวดพื้นบ้าน

ที่มา:

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_528251


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved