สธ.จัดแถวขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชงช่วยเข้าถึงง่าย 

Share this content.

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติในส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์  โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “วันนี้ทางกรมสุขภาพจิตได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอาการทางจิตเวช ในผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งพบผู้ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ด้านจิตเวชร้อยละ 0.14 ซึ่งพบว่าน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามในฐานะประธานในการขับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่ก็ได้ฝากกรมสุขภาพจิต ไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหา หรือ root cause analysis มาให้ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสารสาธารณะ เพราะการใช้ยาเป็นการพิจารณาแระโยชน์และความเสี่ยง ถ้าปลอดภัย 100% ดีที่สุด แต่คงเป็นไปได้ยาก ยาแผนปัจจุบันก็เช่นกัน ดังนั้นการรู้ข้อจำกัด ประโยชน์อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสม”

“ในการประชุมวันนี้ที่เราถกกันมาก คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงให้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การดำเนินการด้านกฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะกับบริบทของประเทศ การออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงที่ผ่านมา เรานึดหลักความปลอดภัย แต่ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่ากัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากใช้ให้เหมาะสม การใส่ปริมาณที่เหมาะสมก็มีความจำเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ได้ใส่ให้ปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นความท้าทายของอย และ สธ ที่จะสร้างสมดุลสุขภาพและเศรษฐกิจได้อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์ที่เพิ่งได้รับการขยายภารกิจให้ครอบคลุมสุขภาพจะเข้ามาเสริมทัพ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด” ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/bangkok/268885


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved