สธ. ดัน กัญชา-สมุนไพร ขับเคลื่อนไทยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

Share this content.

สธ. เดินหน้าดึงกัญชา-สมุนไพร กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว ขานรับนโยบายดันไทยขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หวังสร้างความเข้มแข็งรายได้ประเทศ-ชุมชน

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยในการประชุม “โอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย” โดยระบุว่า

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ในสายน้ำรายได้สำคัญของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สุขภาพ และความงามของไทย ติดอันดับที่ 13 ของโลก และสร้างรายได้มากกว่า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Global Wellness Institute, 2561) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการท่องเที่ยว และเครือข่ายได้เล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชา เพื่อเผยแพร่และเชิดชูคุณค่าของการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว

ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและระดับโลก ต่อไป อาทิ การทำเที่ยวไร่กัญชา

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved