สธ.ตั้งชุมชนนักปฏิบัติเชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก

Share this content.

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 มีการนำเสนอผลการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งดำเนินการในวันที่ 22 – 24 เมษายน และ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ตามลำดับ ไปแล้วนั้น พบว่ามีความตื่นตัวของพื้นที่ในการนำกัญชาไปใช้ในประโยชน์ในทางสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการแพทย์นั้นพบว่า มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้กัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล ซึ่งตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพในระดับโลก

ซึ่งในประเด็นนี้ทางประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ที่มี ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพ ซึ่งจัดไปแล้ว 8 เขต ต้องขอขอบคุณและชื่นชมบุคลาการของกระทรวงสาธารณสุข ถึงแม้ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังได้ทุ่มเทเวลาและกำลังมาจัดงาน สามปีที่ผ่านมานับว่ามีความก้าวหน้ามาก ทั้งการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจ ในงานนี้จุดประกายให้เราเห็นตัวจริง เสียงจริงในการทำงาน เห็นผลลัพธ์ต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชน ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองในการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ปวด กินข้าวได้ นอนหลับ ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ตามอัตภาพ

ที่สำคัญที่สุด คือ ความมั่นคงทางยาของประเทศ เพราะเราสามารถปลูก ผลิต และใช้เพื่อผู้ป่วยได้ในประเทศของเรา ไม่ว่าจะมีโรคระบาด ศึกสงครามเราก็จะพึ่งตนเองได้ นับจากนี้กระทรวงจะเดินหน้าจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ หรือ community of practice ที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาหารือ หาทางออกที่ดีในการใช้กัญชากับผู้ป่วย โดยเฉพาะในโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนทั้งโลก วันนี้ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับองค์การเภสัชกรรมก็ได้รับลูกไปพัฒนาโมเดลแล้ว ได้รับผลตอบลัพธ์ที่ดี กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล และจะขยายผลไปสู่สถานพยาบาลอื่นๆ รวมถึงการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมในทุกสิทธิ์การรักษา รวมทั้งจะเป็นโมเดลให้สถานพยาบาลเอกชน เปิดรับผู้ป่วยต่างประเทศเข้ามารักษา อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตลาดกัญชาให้กว้างขวางออกไปด้วย สุดท้ายสิ่งที่เราอยากเห็นคือ เกษตรกรได้ปลูก ผู้ประกอบการไทยได้ผลิตและให้บริการ ผู้ป่วยไทยยิ้มได้ ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจไทยมั่นคง”

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/650896


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved