สธ.ตั้งหน่วย “นวัตกรรมสุขภาพ”ต่อยอดเครื่องมือพื้นบ้านเป็นสินค้าประเทศ

Share this content.

สธ.ตั้งหน่วย “นวัตกรรมสุขภาพ” แหล่งพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีทางการแพทย์ หยิบเครื่องมือดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านที่ได้ผลดี ขยายการเข้าถึงของประชาชน ยกระดับเป็นสินค้าของประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ว่า มีนโยบาย 9 ข้อที่จะต้องผลักดันคือ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากกว่าการรักษาหลังป่วย โดยยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และอสม.ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 

        2. เศรษฐกิจสุขภาพ จะทำอย่างไรให้ ระบบสาธารณสุขสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย ดังนั้นเรื่องนี้จะมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลักจัดทั้งศูนย์กลางการบริการ ศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการแพทย์ นอกจากนี้ จะตั้งหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาและต่อยอด เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านต่างๆที่ใช้แล้วเกิดผล มาขยายผลทำให้ประชาชนไทยเข้าถึงมากขึ้นและเป็นสินค้าของประเทศ 

      3.การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ โดยเอาความต้องการใช้จริงมาเป็นตัวผลักดัน จากที่ก่อนหน้านี้เดินหน้ามีผลิตภัณฑ์กัญชาออกมาในท้องตลาดจำนวนมาก ดังนั้น ต้องปรับเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพด้วย 4.สุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) อาหาร ออกกำลังกาย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรค 5.การรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

      6. ระบบบริการก้าวหน้า ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มที่กทม. และเขตบริการสุขภาพที่ 9 ก่อน เพื่อดูผลดีผลเสีย ก่อนทำต่อในเขตที่ 1และ 12 ในปีถัดไป ต้องมีการลดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ลดอำนาจสปสช. เพื่ออำนาจประชาชน ด้วยการตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขต บริหารคน เงิน ของ 7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ เพิ่มการคัดกรองสุขภาพจิตเข้าไประหว่างผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานพยาบาลด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะประคับประคอง

       8.ธรรมาภิบาล เป็นกระทรวงสีขาวที่ ป้องกันการสุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน และ9. องค์กรแห่งความสุข พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และขอย้ำว่าหากบุคลากรมีปัญหาอะไรให้มาคุยกันดีๆ อย่าจัดม็อบมา เพราะตนรับฟังเสมอ

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901170


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved