สธ.บุรีรัมย์ ติวเข้ม​ผู้ประกอบการด้านอาหาร ใช้ส่วนผสมของกัญชาในอาหารอย่างปลอดภัย

Share this content.

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร ใช้ส่วนผสมของกัญชาในอาหารอย่างปลอดภัย

วันที่ 5 เม.ย.65 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช​ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกัญชา​ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์ อัครวัฒน์ เพียวพงภัควัต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการฝึกอบรม มีผู้ประกอบการ โรงแรมและร้านอาหาร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 30 ราย

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจ” โดยนายแพทย์ กิตติศักดิ์ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , การบรรยาย เรื่อง การปรุงประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา และการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร กับการแปรรูป อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา” ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติ (Work Shop) ทำอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ โดยใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มอย่างปลอดภัย

ด้านนายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม บอกว่า ขณะนี้บรรดาผู้ประกอบการได้ให้ความสนใจในการแปรรูปกัญชาเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งกัญชาจะกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้ให้จังหวัด และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรู้ในการนำมาประกอบอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/337462


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved