สธ.ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ในระหว่างวันที่ 4- 6 มีนาคม 2565

Share this content.

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ในระหว่างวันที่ 4- 6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย ประชาชนและผู้ประกอบการ

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ชมนิทรรศการ พร้อมเข้าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220303125039016


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved