สภาเดินหน้าพิจารณารายงานแก้ปัญหาใช้กัญชา

Share this content.

ที่ประชุมสภา เดินหน้าพิจารณารายงานของคกก.ศึกษาแก้ปัญหาการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม อย่างเป็นระบบ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นที่นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ดำเนินการตรวจสอบองค์ประชุมด้วยวาจา ตามที่นายแพทย์ชลน่านเสนอ ขณะที่นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคพลังประชารัฐ แสดงความกังวลว่าฝ่ายค้านจะวอร์คเอ้าท์ออกจากที่ประชุม จึงเสนอให้สั่งปิดการประชุม ขณะที่นายศุภชัยยืนยันให้นับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ โดยองค์ประชุมทั้งหมดนับได้ 255 คน ครบองค์ประชุม และเดินหน้าพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม อย่างเป็นระบบ

ทึ่มา :


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved