“สวนสุนันทา”อัดงบ 100 ล้านบาทลุย“กัญชา”

Share this content.

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ “ซีเอส กรุ๊ป” และ“ธนัทเฮิร์บ”ร่วมพัฒนาเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพ ให้สารสกัด CBD และ THC ในปริมาณที่น่าพอใจ เผยเตรียมแจกจ่ายให้กับวิสาหกิจชุมชน ที่เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ และจะมีเพิ่มเติมในอนาคตคือเกษตรกร หวังช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย และคณาจารย์ประจำหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดูงาน และปรึกษาความร่วมมือกับ Mr.Wang ประธานบริษัท CS Group และ ดร.ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานบริษัท ธนัทเฮิร์บ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เปิดเผยว่า หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ สามารถให้สารสกัด CBD และ THC ในปริมาณที่น่าพอใจ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ พร้อมแจกจ่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่มี MOU กับมหาวิทยาลัย และที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ แต่ทั้งนี้ต้องปลูกให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มหาวิทยาลัยก็ยินดีจะรับซื้อคืน เพื่อนำมาวิจัย สกัด และพัฒนาเป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

“วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท CS Group และบริษัท ธนัทเฮิร์บ จำกัด ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และตอบรับความร่วมมือกับสวนสุนันทาอย่างจริงจัง เราพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน หรือส่วนราชการที่จะดำเนินการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กล่าวคือ การปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการจะลงทุนเท่าไรขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เราต้องการจะทำ ในเบื้องต้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ที่ 100 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลอง และการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าว

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved