“สสจ.กาฬสินธุ์” ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564

Share this content.

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30  น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564   เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในการอนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา กรณีผู้รับอนุญาตมีพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา จำนวน 3 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมค็อคพิท   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่มา :

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/150824/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved