สสจ.นครพนม ติดตามความก้าวหน้าเตรียมจัด Kick Off กัญชาริมโขง 11 ธันวาคมนี้

   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมประชุมการเตรียมการสำหรับการเปิดด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ และติดตามการดำเนินงานเตรียมการงาน Kick Off กัญชาริมโขง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการเปิดด่านชายแดนระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพจังหวัดนครพนม การเตรียมการเปิดด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 การเตรียมการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 1 มกราคม 2565 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงาน Kick Off กัญชาริมโขง ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 12 อำเภอ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ในส่วนของกิจกรรม “Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง” วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 12 อำเภอ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขงจะมีการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้การเตรียมการปลูก การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การขออนุญาต T2C Shop เขตสุขภาพที่ 8 (ทั้ง 7 จังหวัด) สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ตลาดนัดกัญชาชุมชนบ้านเหล่า อำเภอศรีสงคราม บูธของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม กรมการแพทย์แผนไทยฯ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บูธเพื่อสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชาทางการแพทย์และนวัตกรรม นวด สปาเกลือ วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม นวด สปาเกลือ ตลาดนัดกัญชา ศูนย์เรียนรู้กัญชาแบบครบวงจร อ.ศรีสงคราม บูธคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ตำรับกัญชา (พ่อหมอสอย พ่อหมอวิเนื่อง และพ่อหมอไฮ) การอบรมหลัสูตรกัญชาไทย Thai Stick ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านต้าย อ.โพนสวรรค์ และบูธสาธิตการปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น รวมทั้งการตัดริบบิ้นปล่อยรถตู้ รถทัวร์ เส้นทางการท่องเที่ยวกัญชานครพนม พิธีลงนามความร่วมมือการท่องเที่ยวกัญชาและสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 กับเครือข่าย พิธีมอบใบประกาศอบรมหลักสูตรกัญชาสำหรับมัคคุเทศก์ทั้งนี้ การจัดงาน Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง จะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้จุดคัดกรองเข้า-ออกทางเดียว มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผู้จัด และผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างาน จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ และการจัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ บริเวณชมนิทรรศการ รวมทั้งการจัดให้มีการลงทะเบียนจัดเก็บเป็นระยะเวลา 60 วัน และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียน ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการรับประทานอาหาร โดยจัดอาหารว่างแบบกล่องและจัดอาหารชุดเดี่ยว

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG211130224535621

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved