สสจ.บุรีรัมย์ ผุดโปรเจกต์ ดันลูกชิ้นยืนกินผสมกัญชา รับเปิดเมืองเที่ยว

Share this content.

สสจ.บุรีรัมย์ ผุดโปรเจกต์ใหม่รับเปิดเมือง ดันงานสาธารณสุข เปิดศูนย์ให้คำปรึกษากัญชา กัญชง เตรียมเปิดเมนูเด็ด “ลูกชิ้นยืนกิน” และน้ำจิ้มผสมน้ำกัญชา ดึงนักท่องเที่ยว ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 ที่โรงแรมโมเดนา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานเปิดงาน “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมหลังมีการเปิดประเทศ และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาได้อย่างเสรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จะต้องรู้บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้กฎหมายใหม่ การควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังจะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอ ในการเป็นศูนย์ให้ “คำปรึกษาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง” เพื่อแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานระดับอำเภอมีความพร้อมในการดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกัญชา กัญชง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการปลูก นำเข้า และส่งออกกัญชา กัญชง ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์มีใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง และใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง จำนวน 8 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบกาสามารถนำส่วนประกอบของกัญชา กัญชง มาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมือง

นายแพทย์พิเชษฐ กล่าวด้วยว่า แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มจากตอนนี้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษากัญขากัญชง และในเร็วๆ นี้จะส่งเสริมให้ลูกชิ้นยืนกินมีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงน้ำจิ้มจะต้องมีน้ำกัญชาเข้าไปผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการส่งเสริมการปลูกกัญชง กัญชา และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์อีกทางหนึ่งด้วย.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2235582


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved