สสจ.พะเยา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

Share this content.

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทยฯและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย ปีงบประมาณ 2563 และผลประกอบการของโรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลแม่ใจ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน ประธานคณะทำงานฯ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รองประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จำนวน 25 คน

อ้างอิง:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/149577/

ที่มา : https://www.cannhealth.org/content/8231/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved