สสจ.สกลนครเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวและเรียนรู้กัญชา ผ่านระบบทางไกลร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

logomain

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา กัญชง และเตรียมลงนาม MOU เขตสุขภาพที่ 8 กับ 4 องค์กรการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting โดยมี นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี/โรงพยาบาลสกลนคร/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และหอการค้าจังหวัดสกลนคร 

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210917090253038

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved