สสจ.สกลนคร ประชุมเพื่อต่อยอดกัญชาครัวเรือน 6 ต้น สู่เศรษฐกิจชุมชน

Share this content.

logomain

        นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโครงการต่อยอดกัญชาครัวเรือน 6 ต้น สู่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. เครื่องสำอาง และ พรบ. อาหาร ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210803150704894


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved