สสจ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์” เขตสุขภาพที่ 1

Share this content.

      (21 เม.ย.65) ที่ ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมคณะทำงานฯ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “ม่วนกัญ ล้านนา” ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   ก่อนหน้านี้ได้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการตรวจสถานที่จัดงาน การวางแผนรูปแบบการจัดบูธกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านการแพทย์มหกรรมกัญชา กัญชง นิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ และคลีนิคกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา:

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/47361


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved