สสจ.เลย ประชุมพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย

Share this content.


สสจ.เลย ประชุมพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำโดย นางสาวิตรี ทรงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง ต.นาดินดำ  อ.เมืองเลย ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะที่ 2 โดยมี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และนพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมประชุมเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตสถานที่เพาะปลูกกัญชา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
อ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200929164418218
ที่มา : https://www.cannhealth.org/content/8137/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved