สาธารณสุขดึง 12 เขตสุขภาพระดมสมองพัฒนาวิจัยกัญชา

Share this content.

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชา กัญชง ซึ่งมีความคืบหน้าทุกเขตสุขภาพ แต่ที่เห็นเด่นชัดคือ ทุกเขตสุขภาพ พยายามพัฒนางานวิจัย เพื่อสนับสนุนการใช้ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์เชิญเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง ร่วมกับ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสุขภาพจิต และภาคเอกชน หารือแนวทางในการพัฒนาหลักฐานทางวิชาการร่วมกัน โดยเป้าหมายของภาครัฐ คือ การสนับสนุนให้มียาและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั่วไป และการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยประคับประคอง

ภก.ดร.อนันต์ชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการเตรียมระบบรองรับ การปลดกัญชาออกจากรายการยาเสพติด ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอน แต่เราก็ต้องเตรียมการเพราะเป็นความต้องการของภาคประชาชน ซึ่งล่าสุดกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มีการวางแผนไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรายการที่ อย.กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อย รู้ข้อกำหนดและเข้าสู่ระบบการอนุมัติผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็ว และส่วนที่เปิดให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานด้านคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย มายื่นเพื่อขอรับการอนุมัติในข้อบ่งใช้ที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับภาค ใน 5 ภาค เพื่อจะได้องค์ความรู้มาสนับสนุนแนวทางในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประการได้ต่อไป คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน ก.พ.-เม.ย.65.

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2278855


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved