สาธารณะสุขฯ ร่วมปกครอง ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา

Share this content.

วันนี้ ( 15 มี.ค.64 ) ที่ ร้านรื่นเริงกัญ ภายในซอยชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา โดยมี นายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส ค่อยชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ภญ. รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ใครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ราก และใบ ที่สามารถนำมาปรุงเมนูอาหารจำหน่ายได้ จะเหลือในส่วนของช่อดอกและยอดที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ โดยในส่วนที่มีการปลดล็อกนั้นจะต้องมาจากสถานที่ที่มีการขออนุญาตปลูกที่ถูกต้อง จึงต้องลงมาตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบที่มาของใบกัญชาที่มาทำเป็นเครื่องดื่มนั้นจำหน่ายให้กับประชาชนได้มาจากแหล่งไหน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัสที่มีใบอนุญาตปลูกถูกต้อง 

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาจะต้องได้รับการอนุญาตจากอย.ก่อน โดยเจ้าของผู้ผลิตสิ้นค้าจะต้องขอยื่นขออนุญาตจาก อย.อย่างถูกตั้ง ส่วนผู้ที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน แต่หากจะนำใบกัญชามาปรุงอาหาร เพื่อจำหน่ายนั้นไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องซื้อใบกัญชาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกัญชา-กัญชง ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.ให้มีการนำมาเป็นส่วนผสม ปัจจุบันแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา-กัญชง ในประเทศไทยใน 46 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน และใน รพ.สต.อีก 251 แห่ง ซึ่งมีการปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น 

ด้านนายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่เจ้าหน้าที่สาธารรสุขลงพื้นที่มาตรวจสอบและให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการประกอบกิจการ ภายใต้กฎหมายกำหนด และพร้อมปฎิบัติตามข้อแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดไว้ทุกขั้นตอน

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/227543


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved