สารสำคัญในกัญชาทางการแพทย์

Share this content.

สารประกอบทางเคมีที่อยู่ในกัญชามีมากกว่า 500 ชนิด ซึ่งมีสารประกอบทางเคมี ที่สำคัญ คือ THC และ CBD

ทั้ง 2 สารนี้อยู่ในกลุ่ม “แคนนาบินอยด์” (Cannabinoid; CB)

กลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids)

มีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) สารที่ทำให้เมามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท

และ Cannabidiol (CBD) สารที่ไม่ทำให้เมาไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันกับ สาร THC พบสารทั้งสองชนิดมากที่สุดที่ดอกเพศเมียที่ยังไม่ผสมพันธุ์ สามารถพบได้ ในส่วน ที่เรียกว่า ไทรโคม (Trichome) หรือเซลล์ขนของพืช และสารทั้งสองชนิดจะละลายได้ดี ในไขมัน

กลุ่มเทอร์ปีน (Terpenes)

มีกลิ่นเฉพาะตัวและเป็นตัวให้กลิ่นของกัญชา พบมี สารเทอร์ปีนในกัญชามากกว่า 120 ชนิด มีผลทำให้สายพันธุ์กัญชาแต่สายพันธุ์มีกลิ่นและ รสที่แตกต่างกัน อาจมีฤทธิ์ในการบำบัดโรคเพิ่มเติม และกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งพบไม่มาก เมื่อมีการออกฤทธิ์ของกัญชากลุ่มเทอร์ปีนและ กลุ่มแคนนาบินอยด์จะทำงานร่วมกันสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มฤทธิ์ของสารแคนนาบินอยด์ เรียกว่า “entourage effect”

ข้อมูล: ชุดความรู้สุขภาพกัญชาทางการแพทย์​ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา:

https://news.trueid.net/detail/Vp8ddwP557ep


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved