สุราษฎร์ธานีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัด

Share this content.

วันนี้ (19 ส.ค.64) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลังจากที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยสนับสนุนการผลิตและกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมมายังสถานพยาบาลสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญซาทางการแพทย์แผนไทยครอบคลุม 16 เขตสุขภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงกัญซาทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร่องจำนวน 3 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อผุด และ รพ.สต.แม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับ ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำตำรับยา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตำบลบางไทร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพร ที่มีการดำเนินการมาอย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการที่จะทำ MOU ร่วมกับ รพ.สต.บางไทร ในการปลูกกัญชา เพื่อส่งช่อดอก ไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ และส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา ที่จะส่งมอบให้แก่แพทย์แผนไทยใน รพ.สต.บางไทร นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาในการรักษาผู้ป่วยนั้นจึงได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

สำหรับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หรือ บางไทรอโยคยา ขณะนี้มีความพร้อม ด้านตำรับยา บุคลากรแพทย์แผนไทย สถานที่ที่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. สนใจปรึกษาและเข้ารักษาด้วยสมุนไพรตำรับกัญชาได้ที่ รพ.สต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/272986


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved