“สุรินทร์” ชวนเที่ยวงานปลดล็อกกัญชา เรียนรู้เทคนิคการปลูก สร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม

Share this content.

นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อก กัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้”  ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค 65 ที่ จ.สุรินทร์ จัดขึ้นที่ อาคาร100 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เตรียมความพร้อมในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงนี้ ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข บัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่มีกัญชาและกัญชง โดยจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน หรือในวันที่ 9 มิ.ย. 65

นพ.สินชัย กล่าวอีกว่ารูปแบบการจัดงานจะมี 2 ส่วน คือ 1. เวทีวิชาการกัญชา กัญชง ในด้านแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และภาคประชาชน สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการต่อยอดพัฒนาในการนำกัญชากัญชงมาใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 2.การจัดนิทรรศการและการออกบูธเป็นกิจกรรมเชิงประจักษ์ให้ประชาชนแต่ละเขตสุขภาพได้รับรู้รับทราบความก้าวหน้าในการนำกัญชา กัญชงมาใช้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพ และการหารายได้เพิ่มให้ประชาชนได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ยารักษาโรค การนำมาเพิ่มมูลค่าทั้ง อาหาร ขนม น้ำดื่ม เครื่องสำอาง เส้นทางการท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรม 3 วัน ประชาชนที่มางานจะได้เรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมการปลูกกัญชา การดูแลพืชสมุนไพร การขออนุญาตปลูกกัญชากัญชง การทำขนมพื้นบ้าน ฉบับกัญชาสะเร็น การทำลูกประคบกัญชาสะเร็น การเตรียมดินปลูกกัญชา การทำชาจากพืชกัญชา การทำตำรับกัญชาสะเร็น ประชาชนสามารถเข้ารักษาโรคจากคลินิกกัญชา การปั้นธุรกิจกัญชาต้องวางแผนอย่างไร  แนวทางการท่องเที่ยวชุมชน การทำอาหารสูตรสำเร็จครัวยิ้ม โดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในด้านกัญชา ที่สำคัญจะได้พบกับกาละแมกัญชาที่เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์

ด้าน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ได้เปิดเผยว่า เรื่องกัญชาทางการแพทย์ เขตนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่มีต้นทุนมาก ทั้งนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่นี่จะให้คำตอบ ในหลายสิ่งเรื่องกัญชากัญชง จะเข้าถึงความรู้ในเรื่องสายพันธุ์กัญชา ว่ามีเทคนิคในการปลูกอย่างไร การจัดครั้งนี้เป็นการสอบถามประเด็นปัญหาให้ชาวบ้านเข้าใจ นำไปปลูกได้ ในเรื่องสุขภาพในเรื่องความปลอดภัย ในเรื่องทางเลือกในการรักษา ภายในงานคลินิกกัญชาให้บริการ ต่อยอดในเรื่องเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวในอนาคต ประชาชนจะได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รักษาอย่างไร จดแจ้งอย่างไร จดทะเบียนอย่างไร ได้ถามตรงๆ และได้รับคำตอบจากงานครั้งนี้

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/553840


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved