ส่วนไหนของกัญชา-กัญชง ที่นำมาทำอาหารได้บ้าง?

ส่วนประกอบส่วนไหนของกัญชาและกัญชง สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร ได้บ้าง

ที่มา: Facbook FDA Thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved