หมอธีระวัฒน์ เผยวิจัย ใช้กัญชา – กัญชง รักษาโควิด 19 ลดความเสียหายในปอดได้หรือไม่

Share this content.

หมอธีระวัฒน์ เผยผลการวิจัย การใช้กัญชา – กัญชง รักษาโควิด 19 ลดความเสียหายของปอดได้จริงหรือไม่ ชี้ ไม่มีผลต่อระบบประสาทและสภาพจิตใจ

วันที่ 7 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ของ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ถึงเรื่องการใช้กัญชาและกัญชง รวมถึงสารออกฤทธิ์ในกัญชา ที่เรียกว่า “เธอปีน” ในการรักษาโควิด 19 มีข้อความทั้งหมดดังนี้

เรียนย้ำ นี่เป็นการใช้กัญชาเป็นยาในทางการแพทย์ ไม่ใช่เป็นการเสพเพื่อความสนุกเฮฮา

เรื่องการใช้ทางการแพทย์มีการอบรมต่อเนื่องมาตลอด สำหรับผู้ขาดความรู้และความเข้าใจ จำเป็นต้องศึกษาทั้งหลักฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานประจักษ์ในผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำไปใช้ในชุมชนเกือบ 20,000 ราย และทำการติดตามหนึ่งปี

ข้อมูลดังกล่าวมาจากคณะผู้วิจัยหลายแห่ง โดยตั้งเป้าในการลดการอักเสบอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในโควิด-19 และเป็นต้นตอให้เกิดปอดเสียหายอย่างรุนแรงและตามมาด้วยการเกิดเยื่อพังผืด และทำให้ปอดเสียหายถาวรแม้ว่าจะกำจัดไวรัสตายหมดแล้ว

ทั้งหมดเป็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่เป็นการใช้กัญชาแบบที่เสพเพื่อความเฮฮา

การศึกษาในหนูที่ติดเชื้อโควิด 19 รักษาโดยการให้สารที่กระตุ้นการสร้าง interferon หรือให้กัญชง CBD เมื่อเทียบกับไม่ให้อะไรเลยพบว่ากลุ่มที่ให้ CBD มีอาการดีกว่าและปอดถูกทำลายน้อยกว่า รวมทั้งการอักเสบจะลดลง และดูว่าจะสัมพันธ์กับระดับของ apelin ที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ผู้วิจัยอีกคณะได้ทดสอบโดยใช้สารออกฤทธิ์ THC ในรูปแบบการทดลองที่ทำให้เกิดสภาพปอดเสียหายในระดับวิกฤต ARDS จากการได้รับ Staphylococcal Enterotoxin B Exposur           

ดังนั้น เนื่องจากพยาธิสภาพมีลักษณะคล้ายกันกับที่พบในโควิด 19 ที่มีมรสุมภูมิวิกฤติ cytokine storm ดังนั้นจึงมีทางเป็นไปได้ในการใช้กัญชาในการลดการอักเสบที่จะนำไปสู่ความเสียหาย รวมทั้งการเกิดเยื่อพังผืดในเนื้อปอด ทั้งนี้การใช้กัญชาดังกล่าวไม่ใช่เป็นรูปแบบของการสูบกัญชาอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษา

คณะผู้วิจัยจากอิสราเอลเสนอใช้การรักษาด้วย CBD (กันชง) ร่วมกับ เธอปีน terpenes ในโควิด 19 เพื่อลดการอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยการทดสอบในหลอดทดลองนำเม็ดเลือดขาวของคนปกติ และกระตุ้นให้เกิดการอักเสบจากการใส่ Lipopolysaccharides หลังจากนั้นเปรียบเทียบการใช้กันชงร่วมกับเธอปีนเทียบกับสเตียรอยด์ ใน cytotoxicity assay พบว่าได้ผลในการลดการอักเสบดีกว่าสเตียรอยด์ ทั้งนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง

และเนื่องจากการสารออกฤทธิ์ดังกล่าว ไม่มีผลต่อสภาวะทางจิตใจและเป็นการใช้ทางการแพทย์ โดยที่กันชงไม่ผิดกฎหมายอีกทั้งสารออกฤทธิ์เธอปีน ไม่มีผลต่อจิตประสาทเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรนำมาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยโควิด 19 ได้

ที่มา:

https://covid-19.kapook.com/view236036.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved