หมอแหยง ลุยขอเสียง อสม. ชูนโยบายปลูกกัญชงกัญชา

Share this content.

นครราชสีมา – หมอแหยง กลุ่มรักษ์โคราช ลุยหาเสียงพบชาว อสม. ชู 3 นโยบายหลักด้านสาธารณสุขและเน้นหนุนส่งเสริมปลูกกัญชง กัญชา ตำบลละ 1 จุด เป็นพืชเศรษฐกิจใช้ทางการแพทย์

19 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก หรือหมอแหยง ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 3 กลุ่มรักษ์โคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา และอดีตผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อหาเสียงในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง และ อ.บ้านเหลื่อม 

โดยได้ใช้สถานที่ตามศาลาเอนกประสงค์ของวัดต่าง ๆ จัดเวทีปราศรัยย่อย นำเสนอนโยบายในการหาเสียง ซึ่งมีประชาชน และ อสม.ให้ความสนใจเข้ารับฟังการปราศรัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องชาว อสม.ที่เป็นฐานเสียงสำคัญของหมอแหยง ซึ่งถูกใจในนโยบายด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก 

นายแพทย์สำเริงฯ ได้กล่าวปราศรัยเจาะกลุ่มพี่น้องชาว อสม. ด้วยการเสนอนโยบายด้านสาธารณสุข 3 ข้อ ได้แก่ 1.จะตั้งกองทุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือ ศสมช. หมู่บ้านละ 10,000 บาทต่อปี รวม 4 ปี 40,000 บาท 2.ตั้งกองทุนผู้สูงอายุประจำตำบล ตำบลละ 20,000 บาทต่อปี รวม 4 ปี 80,000 บาท และ 3.ตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกกัญชา กัญชา ตำบลละ 1 จุด เป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับนำไปใช้ทางการแพทย์ในอนาคต  

ทั้งนี้ยืนยันว่า จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมเศรษฐกิจและการแพทย์ให้ชาวโคราชทุกคน เพื่อให้ชาวโคราชเป็นเมืองกัญชาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

ที่มา :

https://www.nationtv.tv/main/content/378806854


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved