หมอใหญ่กรุงเก่า : พิจารณากลั่นกลองการขออนุญาตปลูกกัญชารายใหม่ในเขตพื้นที่อยุธยา

Share this content.

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมพิจารณากลั่นกลองการขออนุญาตปลูกกัญชารายใหม่ในเขตพื้นที่อยุธยา โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : https://www.cannhealth.org/content/8169/cannhealth


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved