หมอไม่ใช่เมีย ‘กัญชา-กัญชง’ ก็ไม่ใช่ยารักษาแค่สร้างภูมิคุ้มกัน มีวัคซีนก็ป่วยได้

Share this content.

Wake Up Thailand – หมอไม่ใช่เมีย ‘กัญชา-กัญชง’ ก็ไม่ใช่ยารักษาแค่สร้างภูมิคุ้มกัน มีวัคซีนก็ป่วยได้


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved