“อนุทิน” ชิมใบกัญชาชุบแป้งทอด แจงเร่งส่งเสริมปลูกสร้างรายได้

Share this content.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เผยแพร่ภาพขณะทดลองชิม “ใบกัญชาชุบแป้งทอด” ระหว่างเยี่ยมชมฟาร์มกัญชาของวิสาหกิจชุมชนเพชรลานนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมระบุข้อความว่า

ปลูกกัญชา ขายได้

มาเยี่ยมชมฟาร์มกัญชาของวิสาหกิจชุมชนเพชรลานนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งทำโครงการร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อีกไม่กี่วัน วิสาหกิจชุมชนเพชรลานนา จะตัดดอก ช่อดอก ส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปทำยาแผนไทย ทำน้ำมันกัญชา ให้บริการรักษาผู้ป่วย และนำส่งเมล็ดพันธุ์ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำไปให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่ขออนุญาตปลูก ได้ใช้ปลูกต่อไป

นอกเหนือจาก ดอก ช่อดอก และเมล็ดพันธุ์กัญชา แล้ว ส่วนอื่นๆ ของกัญชา เช่น ใบ ราก ลำต้น กิ่ง ก้าน พ้นจากความเป็นยาเสพติดแล้ว วิสาหกิจชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน

ผมลองชิม “ใบกัญชาชุบแป้งทอด” รสชาติดี อร่อยมาก และแนะนำให้วิสาหกิจชุมชนเพชรลานนา ขายใบกัญชา ทั้งใบสด และ แบบปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูป ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ผมได้ให้นโยบาย เลขาธิการ อย. ให้ลดขั้นตอนการขออนุญาต และการอนุญาตให้ประชาชนปลูก และใช้ประโยชน์จากกัญชาได้มากขึ้น โดยเร็ว ทั้งในรูปของยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แม้จะยังมีกฎหมายกำหนดไว้เคร่งครัด แต่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชน เป็นลำดับแรก กฎ ระเบียบ อะไรที่ไม่จำเป็น และเป็นภาระแก่ประชาชน ให้ตัดออก และลดลงให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ที่กฎหมายยังแก้ไขไม่เสร็จ การขออนุญาตปลูกกัญชา ต้องทำในรูปของวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอย้ำว่า ขณะนี้ กัญชาที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมาย ขายได้ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้แล้ว

ที่มา :

https://www.sanook.com/news/8345338/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved