“อนุทิน” ดัน “กัญชาริมโขง” ลุยฮับสุขภาพ 4 ด้าน

Share this content.

“อนุทิน” เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8 ดัน “กัญชาริมโขง” ลุยฮับสุขภาพ 4 ด้าน ทั้งบริการสุขภาพ ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิชาการงานวิจัย และส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ว่า สธ.มีนโยบายนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ มีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย รวมถึงเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อการเข้าถึงยากัญชาของประชาชน พบว่าผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้น มีความปลอดภัยสูง และเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการลงนามปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนนำกัญชามาใช้ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น และต่อยอดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ โดยจะมีผล 120 วันหลังประกาศใช้ จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่วนที่เป็นประโยชน์ กิ่ง ก้าน ราก ใบและช่อดอก มาใช้เป็นยาสมุนไพร ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงต่อยอดธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเป็น Medical Hub 4 ด้าน คือ Medical Service Hub ศูนย์กลางบริการสุขภาพ บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แพทย์ไทยและแผนปัจจุบัน, Product Hub ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการปลูก ผลิต แปรรูป พัฒนาอย่างครบวงจร จัดตั้งธนาคารต้นกล้ากัญชา สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กัญชา และพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 4 แห่ง, Academic Hub ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ร่วมมือกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาพัฒนาศูนย์การวิจัยลุ่มน้ำโขง และ Wellness hub ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมือเครือข่ายจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกว่า 25 เส้นทาง เรียนรู้กัญชา กัญชง สมุนไพร เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาริมฝั่งโขง สร้างสรรค์กัญชาศิลปะบำบัด จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ และหลักสูตรกัญชา สมุนไพรในอาหาร-เครื่องดื่มเป็นยา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไป

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง บริการนวดน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม การปรุงเมนูเด็ดจากกัญชาโดยเชฟชื่อดัง เป็นต้น

ที่มา:

https://mgronline.com/qol/detail/9650000028388


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved