“อนุทิน” ตั้งเป้าดันไทย เป็นฮับ “นวัตกรรมสมุนไพรของเอเชีย”

Share this content.

(6 ก.ค.65) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มีการจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม

โดยบรรยากาศภายในงานวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน พร้อมต่อแถวรับแจกต้นกล้ากัญชาวัน 100 ต้น ขณะที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่นำเอาสมุนไพรพื้นบ้านหายากมาแจกภายในงานก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าแถวรอจำนวนมาก โดยจะมีการแจกต้นไม้ และสมุนไพรทุกวันที่จัดงานเป็นรอบๆ ตลอดจนมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น นวดไทย 4 ภูมิภาค ให้บริการและสาธิตด้านการนวดไทย การประกวดผลงานวิชาการประจำปี นำเสนอผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก, อบรมตลาดความรู้ (หลักสูตรระยะสั้น) ฟรีจำนวน 27 หลักสูตร เป็นต้น

นายอนุทิน กล่าวว่า นานาประเทศยอมรับว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งเป้าพัฒนายกระดับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และมีการเติบโตยั่งยืนก้าวไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมสมุนไพรของเอเชีย” ในปีนี้คาดว่าไทยจะสร้างรายได้จากการพัฒนาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกไม่น้อยกว่า 48,298 ล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก ให้คนไทยนำสมุนไพรมาประกอบอาหาร ให้สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับ และอาหารไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการนวดไทย ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี 2562  ปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา การนวดไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสอนนวดไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งหมดนี้สามารถสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยมากกว่า 300,000 ล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับพืชกัญชา ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  สมุนไพรและอาหาร รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม Beauty, Product & Innovation เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยปีนี้จัดขึ้นวันที่ 6 – 10 ก.ค.65 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งการจัดงานในแต่ละปีได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก มีประชาชนเข้าร่วมงานครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000 คน ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสมุนไพรไทยมีรายได้หมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชิดชูคุณค่าของสมุนไพรไทย รวมทั้งแสดงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยและคนทั่วโลกมั่นใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำศักยภาพของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาประสานรวมเป็นหนึ่งเดียว เปิดโลกทัศน์การดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยด้วยแนวทางที่สอดประสานกันได้ทุกภาคส่วน

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/581009


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved