อบจ.อุดรธานี MOU 2 ฉบับ จับมือ มรภ.สวนสุนันทา วิจัย พัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และร่วมพัฒนาสินค้า OTOP ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Share this content.

        ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย “โครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ” และ “โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)” ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ามกลางสักขีพยานซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การลงนามดำเนินงานโครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชง กัญชาและสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง สารสกัดจากกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง เพื่อการคิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชา กัญชง คุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีการบำบัดรักษาโรคให้คุณภาพและความปลอดภัยสำหรับรองรับอุปสงค์ในยารักษาโรค ซึ่งมีกัญชา กัญชง และสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การลงนามในโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า OTOP สำหรับผู้ประกอบกรชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านการจัดการชุมชน เกษตรกรรม เทคโนโลยี พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมอในการศึกษา วิจัย พัฒนาด้านสินค้า การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสินค้า OTOP และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201020153341709


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved