อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุใบอนุญาต)

Share this content.

วันที่ 26 เมษายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุใบอนุญาต) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ที่มา:

https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/news/dtam-news/6880-pr1233.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved