อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านทางระบบออนไลน์)

Share this content.

        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านทางระบบออนไลน์) โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มาร่วมบรรยายให้ความรู้จัดการอบรมโดย กลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

ที่มา:

https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/news/dtam-news/6598-pr1140.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved