“อบ…รม กัญชา” ช่วยระบบทางเดินหายใจ ช่วยนอนหลับ

“พืชกัญชา” นอกจากนำมาใช้รับประทานแล้ว ยังมีอีกหลายเทคนิคที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้หายใจสะดวก และยังมีส่วนช่วยในการนอนหลับ ส่วนเทคนิคการใช้ “พืชกัญชา”ให้ถูกวิธีได้อย่างไร ไปฟัง…หมอสองกันเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved