อภัยภูเบศรพร้อมติวปลูกกัญชา

Share this content.

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ร่วมกันตัดช่อดอกกัญชา สายพันธุ์ Charlottee Angle เพื่อนำมาผลิตยา THC :CBD : 1 : 1 และยา CBD 10% สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดจะผลิตยาให้โรงพยาบาลใช้ในเดือน มี.ค.2564 ทั้งนี้ ยาที่มี CBD หรือ cannabidiols เด่นมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางสมอง เช่น ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ขณะเดียวกันการนำ CBD มาผสมกับ THC จะช่วยเสริมฤทธิ์และลดผลข้างเคียงของ THC ซึ่งมีประโยชน์ในผู้ป่วยประคับประคอง ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีเป้าหมาย ชัดเจนในการเป็นโมเดลและพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไปผลิตยา จากประสบการณ์การปลูกที่โรงพยาบาลดำเนินการมา 1 ปี ทำให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและพร้อมถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประสานให้โรงพยาบาลร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทั้งความรู้ในการปลูก การเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องต้นให้กับทั้ง 12 เขตสุขภาพ เพราะกระบวนการเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพยาทั้งสิ้น.

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/society/1991475


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved