อภัยภูเบศร ตัดดอกกัญชาพันธุ์ซีบีดีเด่น คาดผลิตยาให้ รพ.ใช้ มี.ค.64

Share this content.

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ร่วมกันตัดช่อดอกกัญชา สายพันธุ์ Charlottee Angle เพื่อนำมาผลิตยาที่มีส่วนผสมของสารทีเอชซี (THC) และ สารซีบีดี (CBD) 1 ต่อ 1 และยากัญชาซีบีดี ร้อยละ 10 สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

พญ.โศรยา เปิดเผยถึงรายละเอียดการเตรียมยากัญชาว่า จากการหารือกับแพทย์ และรวบรวมหลักฐานทางวิชาการที่มีในปัจจุบัน พบว่า ยากัญชาที่มีสารซีบีดี หรือ cannabidiols เด่น มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางสมอง เช่น ผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยพาร์กินสัน ขณะเดียวกัน การนำสารซีบีดีมาผสมกับสารทีเอชซีจะช่วยเสริมฤทธิ์และลดผลข้างเคียงของสารทีเอชซี ซึ่งมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยประคับประคอง

พญโศรยา กล่าวว่า รพ.อภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายภารกิจจาก สธ.ในการผลิตยาที่มีคุณภาพสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ เราจึงได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ เนื่องจากสายพันธุ์ไทยมีสารทีเอชซีสูง และนำมาปลูกและเตรียมผลิตยา และควบคุมคุณภาพยาให้มีมาตรฐาน”

“เรามีเป้าหมายชัดเจนในการทำงานคือ เป็นโมเดลและพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไปผลิตยา ประสบการณ์การปลูกของเราที่มีมา 1 ปี ทำให้เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และพร้อมถ่ายทอดให้กับเกษตกร โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขอให้เราไปร่วมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทั้ง 12 เขตสุขภาพ โดยจะถ่ายทอดทั้งความรู้ในการปลูก การเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องต้น เพราะกระบวนการเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพยาทั้งสิ้น” พญ.โศรยา กล่าว

ที่มา :

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2477668
Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved