‘อภัยภูเบศร’ อบรมพืชเศรษฐกิจ ‘กัญชง กัญชา กระท่อม’ รอบแรกคึกคัก เรียกร้องเปิดรอบพิเศษเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์

Share this content.

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตร กัญชา, กัญชง และกระท่อม รอบแรก มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมดังกล่าว โรงพยาบาลฯ ได้ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง แพทย์ เภสัช เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากภายนอก มาให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม ที่มาจาก ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนา กัญชง กัญชา และกระท่อม เพื่อนำไปใช้ได้จริง ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องของพืชเศรษฐกิจทั้งสามชนิด ตลอดจน กฎ ระเบียบ และข้อจำกัดต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดแนวคิดการใช้กัญชาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือ ธุรกิจเวลเนส ด้วย 

ภก.ณัฐดนัย.

ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ หนึ่งในวิทยากรผู้เข้าอบรมจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่ระบุว่า ได้แนวคิดและสามารถนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจเพิ่มรายได้ และเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรม เนื่องจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะครบ 120 วัน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา จะมีผลให้ กัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด โดยสามารถส่งเสริมให้ประชาชน นำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีตลาดรองรับ เช่นเดียวกับกระท่อมที่ได้มีการปลดล็อคไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ผู้เช้าร่วมอบรม ยังเสนอให้มีการเปิดรอบพิเศษสำหรับบุคลกรทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องนำไปใช้ในการรักษา รวมไปถึงกลุ่มลูกไร่ปลูกพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม จากนั้นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตามหลักสูตรผู้เข้าอบรม เพื่อสามารถสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มได้ตามเป้าประสงค์ในการประกอบการ ขณะเดียวกัน ก็เรียกร้องให้มีการอบรมวิธีการปลูก และวิธีสกัดน้ำกัญชาด้วย โดยบางรายบอกว่า จะมาอบรมในรอบต่อไปด้วย เพื่อความรู้ที่แน่นขึ้น เนื่องจากรอบเดียว วันเดียว อาจยังไม่เพียงพอ 

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/joHaTu3gKX6FdHQw8 การรับสมัคร จำกัดรับรอบละ ไม่เกิน 50 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท มีใบประกาศให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน สำหรับรอบการอบรมมีดังนี้คือ วันศุกร์ ที่ 29 เม.ย.2565 ,วันศุกร์ที่ 13, 20 ,27 พ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 3, 10, 17 มิ.ย. 2565 และ วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 2565 สถานที่อบรมคือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-3721-1289 หรือที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/abhthaimed/photos/a.2330835043868020/3212094395…

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/342266


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved