“อภัยภูเบศร” เปิดอบรมหลักสูตร “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” หวังพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ

Share this content.

ตามที่มีประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ครบ 120 วัน และจะมีผลให้ กัญชา – กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งตามร่างดังกล่าว จะส่งเสริมให้มีการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และในส่วนของกระท่อมนั้น ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไปตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตร กัญชา, กัญชง และกระท่อม สำหรับผู้สนใจในการพัฒนาธุรกิจจากพืชทั้งสามชนิด เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม เนื้อหาจะกระชับ เข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเปิดแนวคิดการใช้กัญชาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ หรือ ธุรกิจเวลเนส แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/joHaTu3gKX6FdHQw8 การรับสมัคร จำกัดรับรอบละ ไม่เกิน 50 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท มีใบประกาศให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน สำหรับรอบการอบรมมีดังนี้คือ วันศุกร์ ที่ 22 , 29 เมษายน 2565 ,วันศุกร์ ที่ 13, 20 ,27 พฤษภาคม 2565 

วันศุกร์ ที่ 3, 10 , 17 มิถุนายน 2565 และ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 สถานที่อบรมคือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 037-211289 หรือที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/abhthaimed/photos/a.2330835043868020/3212094395…

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/338782


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved