อภ.เดินหน้าปลูกกัญชาทางการแพทย์ ระยะ 2 รองรับ 1,300 ต้นต่อปี

Share this content.

องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าปลูกกัญชาทางการแพทย์ ระยะ 2 ด้วยรูปแบบโรงเรือน หรือ กรีนเฮาส์ รองรับการปลูกกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปี

วันนี้ (8 ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรือนสีขาวที่เห็นอยู่นี้ เป็นโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ ภายในองค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชุลบุรี  โดยวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน หรือ กรีนเฮาส์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และมีความตั้งใจ ที่จะให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์มีสิทธิในการเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนหรือ Greenhouse มาตรฐานเมดิคัลเกรด เป็นการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ซึ่งจะต้องดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูกกัญชาให้ได้วัตถุดิบที่มีสารสำคัญได้มาตรฐานเมดิคัลเกรด ปราศจากสารพิษ สารเคมี

สำหรับพื้นที่ภายในองค์การเภสัชกรรมอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในระยะที่ 2 เป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ใช้พื้นที่ในการดำเนินการ 1,552 ตารางเมตร รองรับการปลูกกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปี โดยที่นี่จะเป็นการศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะปลูกตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ที่ให้สารสำคัญสูงและเหมาะสมกับการปลูกในประเทศไทย ลดต้นทุนการผลิตช่อดอกกัญชาในอนาคต และสามารถปลูกกัญชาได้หลากหลายสายพันธุ์ ใน 3 ระบบ คือ โรงเรือนแบบลดอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ โรงเรือนแบบผสมผสานควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และโรงเรือนแบบระบายอากาศธรรมชาติ โดยทั้งหมดอยู่ในการบริหารจัดการต้นทุนต่ำทั้งค่าใช้จ่ายก่อสร้างโรงเรือนและการบริหารจัดการ.

ที่มา :

https://www.tnnthailand.com/content/57851


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved