อยากรับยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร?

Share this content.

?ค้นหาโรงพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาเปิดบริการ

– ตำรับแผนปัจจุบัน 

https://ccd.moph.go.th/report/web/index.php?r=rpt%2Fhosp%2Fhosp_service

ค้นหาคลินิกกัญชาในจังหวัดของท่าน โดยสามารถพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลหรือชื่อจังหวัดก็ได้

– ตำรับแผนไทย

https://www.moph.go.th/index.php/medical_marijuana_clinics

? ขั้นตอนการรับการรักษาในคลินิกกัญชา

1. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลนั้นๆ ทางอินเตอร์เนต ให้เจ้าหน้าที่ต่อสายถึงผู้ที่สามารถให้ข้อมูลคลินิกกัญชาได้

2. สอบถามข้อบ่งใช้ ว่าท่านเข้าเกณฑ์การรับยากัญชาหรือไม่ 

3. สอบถาม วัน/เวลา/เอกสารที่ต้องเตรียม เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลเลือด และเงื่อนไขในการรับยากัญชาของโรงพยาบาลที่ท่านต้องการไปรับยา

ที่มา : เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved