อย. ดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่างเข้มงวด

Share this content.

อย. ย้ำ กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัย

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่ป่วยจากกัญชา ระหว่าง วันที่ 21-30 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยใหม่ 3 ราย โดย 1 ราย เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร เป็นเด็กสมาธิสั้น ซื้อขนมโลตัสรูปน่องไก่ผสมใบกัญชามารับประทาน มีพฤติกรรมซน สมาธิสั้นไม่อยู่นิ่ง กระโดดปีน คึกคักกว่าปกติ ไม่ฟัง ไม่ตอบคำถาม ช่วงนอนหลับนานกว่าปกติประมาณ 11 ชั่วโมงนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จากการตรวจสอบขนมโลตัสรูปน่องไก่ผสมใบกัญชา เลขสารบบอาหาร อย.74-2-04659-6-0137 ได้รับอนุญาตชื่อ โลตัส ขนมรูปน่องไก่ผสมใบกัญชา กลิ่นบาร์บีคิว (ตราดอกบัว) ผลิตโดย บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) อย. ได้ตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ สถานที่จำหน่าย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเร่งด่วน รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาด้วย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ่งผ่านการประเมินความปลอดภัย โดยมีปริมาณ THC อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบ และผลตรวจพิสูจน์ปริมาณ THC ที่ปลอดภัย กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย เช่น” ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ” และแสดงข้อความ

คำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ได้แก่ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตต้องมีความปลอดภัย และมีผลวิเคราะห์ยืนยันปริมาณ THC ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ อย. ได้ดำเนินแผนเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และดำเนินคดีกับผู้ผลิตอาหารผิดมาตรฐาน

รองเลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง และอ่านฉลาก ว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคและข้อความคำเตือนที่แสดงบนฉลาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรซื้ออาหารใส่กัญชาให้บุตรหลาน อายุต่ำกว่า 20 ปี รับประทาน

ที่มา:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/176138/


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved