อย. พร้อมสนับสนุน ต่อยอดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง

Share this content.

วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เข้าหารือกับ อย. เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางในการขึ้นทะเบียน การวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบที่ผลิตจากกัญชาและกัญชง ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาหลายผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง ซึ่งหากการวิจัยและพัฒนาประสบผลสำเร็จ ประชาชนจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตจากกัญชาและกัญชงที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างจังหวัดสระบุรีและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการนำพืชกัญชามาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งให้เกิดการต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทำให้เห็นภาพว่าสามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง ซึ่ง อย. ยินดีให้การสนับสนุนทุกขั้นตอน รวมทั้งจะมีแนวทางในการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

ที่มา :

https://gnews.apps.go.th/news?news=73930


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved